Macam Najis Dalam Islam Dan Cara Mensucikannya

Macam Najis Dalam Islam Dan Cara Mensucikannya - Najis ialah sesuatu benda yang kotor menurt syara' yang mana bila menempel pada tubuh, pakaian dan tempat sholat, maka sholatnya tidak akan sah. Untuk mengetahui macam-macam najis dan cara menghilangkannya silakan simak yang berikut ini.


Macam Najis Dalam Islam Dan Cara Mensucikannyaﻓﺼﻞ ‏) ﺍَﻟﻨَّﺠَﺎﺳَﺎﺕُ ﺛَﻼَﺙٌ ﻣُﻐَﻠَّﻈَﺔٌ ﻭَﻣُﺨَﻔَّﻔَﺔٌ ﻭَﻣُﺘَﻮَﺳِّﻄَﺔٌ ﺍَﻟْﻤُﻐَﻠَّﻈَﺔُ ﻧَﺠَﺎﺳَﺔُ ﺍﻟْﻜَﻠْﺐِ ﻭَﺍﻟْﺨِﻨْﺰِﻳْﺮُ ﻭَﻓَﺮْﻉِ ﺍَﺣَﺪِﻫِﻤَﺎ ﻭَﺍﻟْﻤُﺨَﻔَّﻔَﺔُ ﺑَﻮْﻝُ ﺍﻟﺼَّﺒِﻲِّ ﺍَﻟَّﺬِﻯْ ﻟَﻢْ ﻳَﻄْﻌَﻢْ ﻏَﻴْﺮَ ﺍﻟﻠَّﺒَﻦِ ﻭَﻟَﻢْ ﻳَﺒْﻠُﻎَ ﺍَﻟْﺤَﻮَﻟَﻴْﻦِ ﻭَﺍﻟْﻤُﺘَﻮَﺳِّﻄَﺔُ ﺳَﺎﺋِﺮُﺍﻟﻨَّﺠَﺎﺳَﺎﺕِ

Najis menurut syara' terbagi 3 yaitu :

  1. Najis Mukhoffafah (ringan): ialah air kencing bayi laki-laki yang belum mencapai usia dua tahun dan belum makan sesuatu kecuali air susu Ibunya. Untuk menghilangkan najis mukhoffafah sangat mudah yaitu cukup dengan membasuhnya dengan air pada najis itu.
  2. Najis Mugholazhoh (berat): ialah najis yang berasal dari anjing dan babi dan keturunannya, seperti jilatan anjing, jilatan babi dll. Untuk menghilangkan najis mugholazhoh harus dengan 7 kali basuhan dan diataranya harus menggunakan tanah.
  3. Najis Mutawasithoh (sedang): ialah najis selain dari najis yang dua tadi. Untuk menghilangkannya bisa dengan cara dibasuh sekali asal sifat-sifat najis, bau najis dan warna najisnya hilang.

Itulah tentang macam-macam najis dalam islam dan cara mensucikannya. Diantaranya najis mukhoffafah, mugholazhoh (najis besar), mutawasithoh. Insya Allah dengan mengetahuinya bisa bermanfaat supaya Kita beribadah bisa dalam keadaan bersih dan suci.